หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการแข่งขันรายวัน

การจัดการข้อมูลศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย : บางใหญ่ สังกัด สพป. นนทบุรี เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เปิดระบบให้ลงทะเบียนการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันของกลุ่มโรงเรียนสังกัดเอกชนและกลุ่มโรงเรียนสังกัด อปท. ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ สพป.นนทบุรี เขต 2  

ระหว่างวันที่ 12-20 ต.ค. 2561

การลงทะเบียนใช้ username และ password เดิม

ทั้งนี้โรงเรียนใดที่จำ username และ password ไม่ได้ให้ติดต่อที่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2

(คุณวาสนา แผลงศร  0819283974 )

 

 
 

วัน / เดือน /ปี

รายละเอียด / กิจกรรม

19 ก.ย. 61

ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

22 ก.ย. 61

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอ

1-15 ต.ค. 61

โรงเรียนดำเนินการสมัครเข้าแข่งขันในระบบโปรแกรมลงทะเบียนระดับศูนย์ฯอำเภอ

15 ต.ค. 61

ปิดระบบการลงทะเบียน

1-2 พ.ย. 61

ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ

5 พ.ย. 61 ถึงวันแข่งขัน

เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว

13 พ.ย. 61

ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอปากเกร็ด

14 พ.ย. 61

ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอบางใหญ่

15 พ.ย. 61

ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอไทรน้อย

16 พ.ย. 61

ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอบางบัวทอง

จบการแข่งขัน

ประกาศผลการแข่งขัน

18 พ.ย. 61

โอนข้อมูลเข้าสู่ระดับเขตพื้นที่

19 พ.ย. 61

พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอ

19 พ.ย. 61 ถึงวันแข่งขัน

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่

20 พ.ย. 61

กลุ่มสาระแต่ละกลุ่มจัดพิมพ์เอกสารการบันทึกคะแนน

23 พ.ย. 61

ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

จบการแข่งขัน

ประกาศผลการแข่งขัน

24-25 พ.ย. 61

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่

26 พ.ย. 61

พิมพ์เกียรติบัตรและโอนข้อมูลสู่ระดับภาค

 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 07 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:01 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์ การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68 แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 11
จำนวนทีม 474
จำนวนนักเรียน 1,057
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 734
จำนวนกรรมการ 123
ครู+นักเรียน 1,791
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,914