หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการแข่งขันรายวัน

การจัดการข้อมูลศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย : ไทรน้อย สังกัด สพป. นนทบุรี เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งจากศูนย์แข่งขัน อ.บางบัวทอง และ อปท.
รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการ ลงทะเบียน 12.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น. ขอบคุณค่ะ

 

 
 
ประชาสัมพันธ์ จากศูนย์การแข่งขันอำเภอไทรน้อย
แผนผัง ห้องแข่งขันโรงเรียนชุมชุนวัดไทรน้อย เปิดได้ที่นี่

 

 
 
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มอำเภอบางใหญ๋
แจ้งเรื่อง สเปคคอมพิวเตอร์ในการแข่งขัน ดูรายละเอียด

 

 
 
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์แข่งขันอ.บางบัวทอง และ กลุ่ม อปท.
รายละเอียด กิจกรรมคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ และประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 และ ม.1-ม.3
ให้ส่งรูปเล่มที่โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ส่งรูปเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ที่โรงเรียนแสงประทีปฯ ไม่เกินวันจันทร์นี้ ทั้งกลุ่มอำเภอบางบัวทอง และ อปท.

ศูนย์บางบัวทอง และ อปท.
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ  ป.4-6 และ ม.1-ม.3
ให้ส่งรูปเล่มที่โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์บางบัวทองและอปท.กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ให้แต่ละโรงเรียนที่แข่งขัน crossword ให้นำกระดาน crossword มาด้วย
 ป.4-ป.6 ใช้กล่องสีเขียว
ม.1-ม.3 ใช้กล่องสีแดง
ขอบคุณค่ะ

 

 
 
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์จัดแข่งขันอำเภอปากเกร็ดและกลุ่มเอกชน
กลุ่มปากเกร็ดและเอกชน ทุกกิจกรรมการแข่งขัน ให้รายงานตัวตอน 7.30-8.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแจ้งรายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ป.4-6 และม.1-3ดังนี้
   1. โรงเรียนที่แข่งขันเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
   2. Download นาฬิกาจับเวลาสำหรับเกมคำคม จาก play store. 
       - Scrabble Clock
       - Amath Clock
 หมายเหตุ โรงเรียนสามารถ download คู่มือการแข่งขันต่อคำศัพท์ โดยคลิกที่นี่ 
   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร  0850621307 ครูคนิจฐา
คณะกรรมการการแข่งขันเอแมท แจ้ง รร.ครูที่ส่งนักเรียนแข่งขันเข้าแข่งขัน
- นร.ที่แข่งขันนำอุปกรณ์มาด้วย
- โทรศัพท์พร้อมโหลดแอพ Scrabble  clock
- นร.นำบัตรประชาชน/บัตรนร./ใบรับรอง จาก รร.  (ผอ.เป็นผู้รับรอง)
ศูนย์การจัดการแข่งขัน อำเภอปากเกร็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแจ้งรายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3.  ป.4-6 และม.1-3ดังไฟล์แนบค่ะ download ที่นี่
 
 
ศูนย์การจัดการแข่งขัน อำเภอไทรน้อย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.
 ขอแจ้งรายละเอียดการแข่งขันดังนี้
   1. รูปเล่มโครงงานทุกประเภท ส่ง 4 เล่ม
   2. โครงงานประเภททดลองและโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 16.30 น.
   3. กิจกรรมการแข่งขัน science show ให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ที่ทำการแสดงมาเอง (แสง สี เสียง ไมค์ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค)
   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 085-611-3731 ครูทัศดาว และ 090-995-6266 ครูศิรินทรา

 

 
 

แจ้งโรงเรียน และศูนย์การแข่งขันทุกศูนย์ เนื่องจากระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนไม่มีในระบบ ให้ทางโรงเรียนใช้บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชนแทน กรณีนักเรียนที่ไม่มีบัตรทั้งสองอย่างให้โรงเรียนทำหนังสือรับรอง

 

 
 

รายชื่อผู้รับผิดชอบการแข่งขันระดับกลุ่มอำเภอปากเกร็ด และเอกชน

 

 
 

บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

กลุ่มอำเภอไทรน้อย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 
 
  ปฏิทินการแข่งขัน
ศูนย์อ.ปากเกร็ด

ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่  13  พฤศจิกายน  2561

 สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

- ส่วนกิจกรรมนักบินน้อย ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่ 13  พฤศจิกายน  2561ณ โรงเรียนปากเกร็ด

ศูนย์อ.บางใหญ่

ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่   14  พฤศจิกายน  2561

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษาฯ /โรงเรียนชุมชนวัดบางโค

ศูนย์อ.ไทรน้อย   

ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่   15  พฤศจิกายน  2561

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยและโรงเรียนวัดไทรใหญ่

ศูนย์อ.บางบัวทอง

ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่   16  พฤศจิกายน  2561

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่/โรงเรียนวัดลาดปลาดุก/โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

กลุ่มโรงเรียนเอกชน

ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่  12  พฤศจิกายน  2561

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

- ส่วนกิจกรรมนักบินน้อย ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่ 13  พฤศจิกายน  2561 ณ  โรงเรียนปากเกร็ด

กลุ่มโรงเรียนอปท.

ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่   16  พฤศจิกายน  2561

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่/โรงเรียนวัดลาดปลาดุก/  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ

ระดับเขตพื้นที่

ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่   23  พฤศจิกายน  2561

สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยและโรงเรียนวัดไทรใหญ่

 

 
 

เปิดระบบให้ลงทะเบียนการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันของกลุ่มโรงเรียนสังกัดเอกชนและกลุ่มโรงเรียนสังกัด อปท. ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ สพป.นนทบุรี เขต 2  

ระหว่างวันที่ 12-20 ต.ค. 2561

การลงทะเบียนใช้ username และ password เดิม

ทั้งนี้โรงเรียนใดที่จำ username และ password ไม่ได้ให้ติดต่อที่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2

(คุณวาสนา แผลงศร  0819283974 )

 

 
 

วัน / เดือน /ปี

รายละเอียด / กิจกรรม

19 ก.ย. 61

ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

22 ก.ย. 61

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอ

1-15 ต.ค. 61

โรงเรียนดำเนินการสมัครเข้าแข่งขันในระบบโปรแกรมลงทะเบียนระดับศูนย์ฯอำเภอ

15 ต.ค. 61

ปิดระบบการลงทะเบียน

1-2 พ.ย. 61

ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ

5 พ.ย. 61 ถึงวันแข่งขัน

เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว

13 พ.ย. 61

ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอปากเกร็ด

14 พ.ย. 61

ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอบางใหญ่

15 พ.ย. 61

ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอไทรน้อย

16 พ.ย. 61

ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอบางบัวทอง

จบการแข่งขัน

ประกาศผลการแข่งขัน

18 พ.ย. 61

โอนข้อมูลเข้าสู่ระดับเขตพื้นที่

19 พ.ย. 61

พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอ

19 พ.ย. 61 ถึงวันแข่งขัน

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่

20 พ.ย. 61

กลุ่มสาระแต่ละกลุ่มจัดพิมพ์เอกสารการบันทึกคะแนน

23 พ.ย. 61

ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

จบการแข่งขัน

ประกาศผลการแข่งขัน

24-25 พ.ย. 61

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่

26 พ.ย. 61

พิมพ์เกียรติบัตรและโอนข้อมูลสู่ระดับภาค

 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 07 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:01 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์ การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68 แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 653
จำนวนนักเรียน 1,387
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 990
จำนวนกรรมการ 646
ครู+นักเรียน 2,377
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,023
ประกาศผลแล้ว 163/287 (56.79%)