หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nan1

ผลการแข่งขัน

เลือกศูนย์เครือข่าย

ที่ศูนย์เครือข่าย
1 นาน้อย 1
2 นาน้อย 2
3 นาน้อย 3
4 นาหมื่น 1
5 นาหมื่น 2
6 บ้านหลวง
7 ภูเพียง 1
8 ภูเพียง 2
9 เมือง 1
10 เมือง 2
11 เมือง 3
12 เมือง 4
13 แม่จริม
14 เวียงสา 1
15 เวียงสา 2
16 เวียงสา 3
17 เวียงสา 4
18 สันติสุข
19 เอกชน