หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 26 86.67% 4 13.33% 0 0% 0 0% 30
2 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 24 77.42% 5 16.13% 1 3.23% 1 3.23% 31
3 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 23 95.83% 1 4.17% 0 0% 0 0% 24
4 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
5 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง