หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 70 97.22% 2 2.78% 0 0% 0 0% 72
2 โรงเรียนบ้านหนองขอน 43 70.49% 16 26.23% 2 3.28% 0 0% 61
3 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 19 79.17% 5 20.83% 0 0% 0 0% 24
4 โรงเรียนเสรี-สมใจ 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 20
5 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
6 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 10 52.63% 7 36.84% 2 10.53% 0 0% 19
7 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
8 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง