หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมเด็จเจริญ ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 87 97.75% 1 1.12% 0 0% 1 1.12% 89
2 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 46 88.46% 4 7.69% 1 1.92% 1 1.92% 52
3 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 22 95.65% 1 4.35% 0 0% 0 0% 23
4 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง