หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโสน
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 24 88.89% 3 11.11% 0 0% 0 0% 27
2 โรงเรียนบ้านหนองโสน 20 86.96% 1 4.35% 1 4.35% 1 4.35% 23
3 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
4 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 12 85.71% 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 14
5 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 8 72.73% 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 11
6 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง