หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 43 97.73% 1 2.27% 0 0% 0 0% 44
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 30 90.91% 2 6.06% 1 3.03% 0 0% 33
3 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 16 69.57% 3 13.04% 4 17.39% 0 0% 23
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
5 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
6 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง