หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 50 90.91% 4 7.27% 1 1.82% 0 0% 55
2 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 34 69.39% 9 18.37% 4 8.16% 2 4.08% 49
3 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 20 71.43% 6 21.43% 2 7.14% 0 0% 28
4 โรงเรียนบ้านพรหมณี 19 67.86% 5 17.86% 4 14.29% 0 0% 28
5 โรงเรียนบ้านบะลังกา 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
6 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 12 60% 4 20% 0 0% 4 20% 20
7 โรงเรียนประชาพัฒนา 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง