หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 46 82.14% 8 14.29% 1 1.79% 1 1.79% 56
2 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 45 90% 3 6% 1 2% 1 2% 50
3 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 33 80.49% 2 4.88% 4 9.76% 2 4.88% 41
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 24 77.42% 3 9.68% 3 9.68% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 17 60.71% 8 28.57% 3 10.71% 0 0% 28
6 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 16 76.19% 5 23.81% 0 0% 0 0% 21
7 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
8 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
9 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 9 60% 5 33.33% 0 0% 1 6.67% 15
10 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
11 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง