หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 32 91.43% 0 0% 2 5.71% 1 2.86% 35
2 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 32 100% 0 0% 0 0% 0 0% 32
3 โรงเรียนบ้านพุบอน 22 95.65% 1 4.35% 0 0% 0 0% 23
4 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
5 โรงเรียนบ้านรางพยอม 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง