หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 43 87.76% 5 10.2% 0 0% 1 2.04% 49
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 26 78.79% 6 18.18% 1 3.03% 0 0% 33
3 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 20 74.07% 5 18.52% 2 7.41% 0 0% 27
4 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 20
5 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง