หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 76 95% 3 3.75% 0 0% 1 1.25% 80
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 37 94.87% 2 5.13% 0 0% 0 0% 39
3 โรงเรียนบ้านยางสูง 23 85.19% 3 11.11% 1 3.7% 0 0% 27
4 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
5 โรงเรียนบ้านหนองหมู 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง