หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านวังด้ง 40 93.02% 2 4.65% 1 2.33% 0 0% 43
2 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 33 91.67% 2 5.56% 1 2.78% 0 0% 36
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 32 86.49% 3 8.11% 2 5.41% 0 0% 37
4 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 26 74.29% 6 17.14% 3 8.57% 0 0% 35
5 โรงเรียนบ้านพุพรหม 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
6 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
7 โรงเรียนบ้านรางขาม 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
8 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง