หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 44 95.65% 2 4.35% 0 0% 0 0% 46
2 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 36 97.3% 1 2.7% 0 0% 0 0% 37
3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
4 โรงเรียนบ้านท่าว้า 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
5 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง