หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. กาญจนบุรี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสามยอด 47 100% 0 0% 0 0% 0 0% 47
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
3 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
4 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
5 โรงเรียนบ้านเขาแดง 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
6 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง