หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 025 โรงเรียนบ้านพยอมงาม 15 24 21
2 047 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 31 43 40
3 059 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 30 72 47
4 044 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 24 41 32
5 081 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 14 25 15
รวม 114 205 155
360