หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 018 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 8 23 15
2 048 โรงเรียนบ้านหนองขอน 66 142 93
3 054 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 24 46 39
4 069 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 9 14 9
5 077 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 14 31 25
6 008 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 11 13 11
7 087 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 19 39 30
8 093 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 74 113 96
9 089 โรงเรียนเสรี-สมใจ 20 32 27
รวม 245 453 345
798