หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 061 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 20 43 29
2 009 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 23 68 43
3 010 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 52 103 86
4 083 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 89 186 138
รวม 184 400 296
696