หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 12 23 12
2 036 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 14 30 23
3 065 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 20 15
4 071 โรงเรียนบ้านหนองโสน 23 42 29
5 045 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 19 45 34
6 088 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 27 55 43
รวม 105 215 156
371