หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 33 53 44
2 005 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 23 46 36
3 013 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 11 13 13
4 051 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 11 23 18
5 063 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 18 50 30
6 001 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 44 84 70
รวม 140 269 211
480