หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 49 83 69
2 022 โรงเรียนบ้านบะลังกา 19 36 24
3 026 โรงเรียนบ้านพรหมณี 28 46 39
4 041 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 20 47 31
5 060 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 55 88 77
6 066 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 28 61 46
7 078 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 17 33 22
8 082 โรงเรียนประชาพัฒนา 17 37 20
รวม 233 431 328
759