หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 027 โรงเรียนบ้านพุบอน 23 42 35
2 031 โรงเรียนบ้านรางพยอม 2 4 2
3 062 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0
4 070 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 32 54 42
5 007 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 6 14 9
6 092 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 35 75 40
รวม 98 189 128
317