หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 5 11 6
2 021 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 20 39 22
3 075 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 27 43 37
4 084 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 49 80 49
5 090 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 11 24 11
6 079 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 33 108 49
รวม 145 305 174
479