หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 81 154 117
2 029 โรงเรียนบ้านยางสูง 27 60 35
3 073 โรงเรียนบ้านหนองหมู 6 12 7
4 032 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 14 36 24
5 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 39 82 59
รวม 167 344 242
586