หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 033 โรงเรียนบ้านลําอีซู 72 140 107
2 040 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 23 45 35
3 068 โรงเรียนบ้านหนองรี 43 109 68
4 072 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 11 25 18
5 074 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 7 12 10
6 043 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 8 9 9
7 080 โรงเรียนบ้านหลังเขา 39 70 60
รวม 203 410 307
717