หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนบ้านท่าว้า 10 12 10
2 023 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 5 12 6
3 067 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 3 3 3
4 055 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 37 88 64
5 064 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 17 31 21
6 091 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 46 97 70
รวม 118 243 174
417