หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 030 1.100 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
2 031 1.200 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
3 032 1.300 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
4 007 2.100 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
5 008 2.200 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
6 036 2.300 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
7 762 3.100 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
8 763 3.200 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
9 764 3.300 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
10 823 4.100 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
11 037 4.200 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
12 038 4.300 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
13 759 5.100 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
14 760 5.200 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
15 761 5.300 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
16 046 6.100 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
17 047 6.200 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
18 787 7.100 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
19 788 7.200 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0