หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 15 29 21
2 015 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 50 96 68
3 020 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 21 50 33
4 052 โรงเรียนบ้านหนองจั่น 17 31 21
5 053 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 11 23 18
6 056 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 28 68 43
7 057 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 41 74 62
8 058 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 31 55 37
9 050 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 56 105 87
10 046 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 5 7 7
11 024 โรงเรียนบ้านโป่งไหม 14 23 21
รวม 289 561 418
979