หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 055 โรงเรียนบ้านตาโหงก 9 12 11
2 075 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 48 78 57
3 079 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 19 34 28
4 082 โรงเรียนบ้านพงแขม 6 19 12
5 118 โรงเรียนบ้านหนองดุม (อ.สตึก) 17 24 17
6 124 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 41 66 61
7 130 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 19 34 25
8 117 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 45 67 47
9 116 โรงเรียนบ้านหนองแคน 11 15 14
10 086 โรงเรียนบ้านเมืองแก 50 87 75
รวม 265 436 347
783